Medlemskap

Blir du medlem hos Norsehammer får du mange fordeler, noen er listet opp under.

Tilgang til klubblokale

Du får 24/7 tilgang til vårt nye klubblokale.

Der står det
– Spillbrett
– Malestasjoner
– Sitteseksjoner
– Airbrush
og mye mer.

Klubb armys

Vi har mange klubb armeer til flere spillsystemer som kan lånes gratis når du er medlem. Disse står tilgjengelig i våre klubblokale 24/7 og ved forespørsler kan det også lånes til turneringer.

Arrangemang

Vi har flere større og mindre arrangemang, som medlem vil du få tidlig tilgang til billetter til alle våre arrangemang, samt du vil få rabatterte priser på arrangemang som foregår på klubbhuset.

Det er alt fra Turneringer til Malekurs.

competitive terreng

Er du en competitive spiller så har vi terreng som kan bygge til å matche nesten alle competitive terreng oppsett i de fleste spillsystemer.

meld deg inn i dag!